Podmienky

Tieto stránky obsahujú sexuálne explicitný textový, slovný a multimediálny materiál

Stránky sú určené výhradne osobám starším ako 18 rokov

Vstupujete na stránky so sexuálnym obsahom. Ďalším používaním stránky prehlasuješ, že

1) je mi viac ako 18 rokov,
2) ak sa nachádzam v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti iná ako 18 rokov, dosiahol som tejto hranice,
3) vstup na tieto stránky nie je obmedzený alebo zakázaný zákonom štátu, v ktorom sa nachádzam alebo ktorého som štátnym príslušníkom,
4) súhlasím, že obsah stránok som oprávnený používať iba v súkromí a iba pre svoju osobnú potrebu,
5) sexuálne orientované materiály ma neurážajú a na tieto stránky vstupujem dobrovoľne a bez nátlaku,
6) neposkytnem a neumožním ani priamo či nepriamo prístup k týmto stránkam alebo materiálom získaným na týchto stránkach osobám mladším 18 rokov alebo iným osobám nespĺňajúcom tieto podmienky,
7) Vstupom na tieto stránky preberáš plnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené používaním týchto stránok, čo znamená, že voči prevádzkovateľovi stránok nie je možné uplatniť žiadny nárok na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy,
7) beriem na vedomie, že všetky materiály, ktoré tieto stránky obsahujú, sú chránené autorským zákonom a ich šírenie je dovolené iba s predchádzajúcim súhlasom ich majiteľa.

Ak nespĺňate niektorú z vyššie uvedených podmienok, opustite ihneď tieto stránky!